mã hs - 02050000

Mã HS Việt Nam 02050000 | HTS Mã Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

tra cứu mã hs số 02050000 của Việt Nam là Đối với Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0205 Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02050000 Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.