Phần mở đầu - 9304

Mã HS Việt Nam 9304 - Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.

tra cứu mã hs số 9304của Việt Nam là Đối với Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9304 Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.
             93040010 Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7 kgf/cm2
             93040090 Loại khác