Phần mở đầu - 4421

Mã HS Việt Nam 4421 - Các sản phẩm bằng gỗ khác.

tra cứu mã hs số 4421của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm bằng gỗ khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm bằng gỗ khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4421 Các sản phẩm bằng gỗ khác.
             44211000 Mắc treo quần áo
      442190 Loại khác:
             44219010 Lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự
             44219020 Thanh gỗ để làm diêm
             44219030 Móc gỗ hoặc ghim gỗ dùng cho giầy dép
             44219040 Que kẹo, que kem và thìa xúc kem
             44219070 Quạt tay và màn che kéo bằng tay, khung và cán của khung và bộ phận của khung và cán
             44219080 Tăm
             44219093 Loại khác:Chuỗi hạt cầu nguyện
             44219094 Chuỗi hạt khác
             44219099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in