mã hs - 04021091

Mã HS Việt Nam 04021091 | HTS Mã Loại khác:Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên

tra cứu mã hs số 04021091 của Việt Nam là Đối với Loại khác:Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0402 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
040210 Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo, không quá 1,5% tính theo trọng lượng:
04021091 Loại khác:Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên