Phần mở đầu - 1001

Mã HS Việt Nam 1001 - Lúa mì và meslin.

tra cứu mã hs số 1001của Việt Nam là Đối với Lúa mì và meslin.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lúa mì và meslin. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1001 Lúa mì và meslin.
             10011100 Lúa mì Durum:Hạt giống
             10011900 Loại khác
             10019100 Loại khác:Hạt giống
      100199 Loại khác:
             10019911 Thích hợp sử dụng cho người:Meslin
             10019919 Loại khác
             10019990 Loại khác