Phần mở đầu - 7217

Mã HS Việt Nam 7217 - Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.

tra cứu mã hs số 7217của Việt Nam là Đối với Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dây của sắt hoặc thép không hợp kim. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7217 Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.
      721710 Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng:
             72171010 Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng
             72171022 Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt
             72171029 Loại khác
             72171031 Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt
             72171039 Loại khác
      721720 Được mạ hoặc tráng kẽm:
             72172010 Chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng
             72172020 Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng
             72172091 Chứa hàm lượng carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng:Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR)
             72172099 Loại khác
      721730 Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác:
             72173011 Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:Mạ hoặc tráng thiếc
             72173019 Loại khác
             72173021 Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:Mạ hoặc tráng thiếc
             72173029 Loại khác
             72173031 Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh)
             72173032 Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc
             72173039 Loại khác
      721790 Loại khác:
             72179010 Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng
             72179090 Loại khác