mã hs - 04071990

Mã HS Việt Nam 04071990 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 04071990 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0407 Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.
040719 Loại khác:
04071990 Loại khác