Phần mở đầu - 0407

Mã HS Việt Nam 0407 - Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.

tra cứu mã hs số 0407của Việt Nam là Đối với Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0407 Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.
             04071100 Trứng đã thụ tinh để ấp:Của gà thuộc loài Gallus domesticus
      040719 Loại khác:
             04071910 Của vịt, ngan
             04071990 Loại khác
             04072100 Trứng sống khác:Của gà thuộc loài Gallus domesticus
      040729 Loại khác:
             04072910 Của vịt, ngan
             04072990 Loại khác
      040790 Loại khác:
             04079010 Của gà thuộc loài Gallus domesticus
             04079020 Của vịt, ngan
             04079090 Loại khác