mã hs - 04079090

Mã HS Việt Nam 04079090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 04079090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0407 Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.
040790 Loại khác:
04079090 Loại khác