mã hs - 07115190

Mã HS Việt Nam 07115190 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 07115190 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0711 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.
071151 Nấm và nấm cục (nấm củ):Nấm thuộc chi Agaricus:
07115190 Loại khác