mã hs - 08135090

Mã HS Việt Nam 08135090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 08135090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.
081350 Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này:
08135090 Loại khác