mã hs - 72286090

Mã HS Việt Nam 72286090 | HTS Mã Loại khác

tra cứu mã hs số 72286090 của Việt Nam là Đối với Loại khác. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7228 Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.
722860 Các loại thanh và que khác:
72286090 Loại khác