Phần mở đầu - 9209

Mã HS Việt Nam 9209 - Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho đàn hộp) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại.

tra cứu mã hs số 9209của Việt Nam là Đối với Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho đàn hộp) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho đàn hộp) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9209 Các bộ phận (ví dụ, bộ phận cơ cho đàn hộp) và các phụ kiện (ví dụ, thẻ (card), đĩa và trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại.
             92093000 Dây nhạc cụ
      920991 Loại khác:Bộ phận và phụ kiện của đàn piano:
             92099110 Tấm đỡ đàn dây, đàn phím và khung kim loại của đàn piano loại đứng
             92099190 Loại khác
             92099200 Bộ phận và phụ kiện cho nhạc cụ thuộc nhóm 92.02
             92099400 Bộ phận và phụ kiện cho nhạc cụ thuộc nhóm 92.07
             92099900 Loại khác