mã hs - 02072500

Mã HS Việt Nam 02072500 | HTS Mã Chưa chặt mảnh, đông lạnh

tra cứu mã hs số 02072500 của Việt Nam là Đối với Chưa chặt mảnh, đông lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02072500 Chưa chặt mảnh, đông lạnh