Phần mở đầu - 8418

Mã HS Việt Nam 8418 - Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.

tra cứu mã hs số 8418của Việt Nam là Đối với Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8418 Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.
      841810 Máy làm lạnhđông lạnh liên hợp (dạng thiết bị lạnh có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:
             84181010 Loại sử dụng trong gia đình
             84181090 Loại khác
             84182100 Máy làm lạnh (tủ lạnh), loại sử dụng trong gia đình:Loại sử dụng máy nén
             84182900 Loại khác
      841830 Máy làm đông lạnh kiểu tủ, dung tích không quá 800 lít:
             84183010 Dung tích không quá 200 lít
             84183090 Loại khác
      841840 Máy làm đông lạnh kiểu đứng, dung tích không quá 900 lít:
             84184010 Dung tích không quá 200 lít
             84184090 Loại khác
      841850 Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh:
             84185011 Quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít:Phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
             84185019 Loại khác
             84185091 Loại khác:Phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
             84185099 Loại khác
             84186100 Thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác; bơm nhiệt:Bơm nhiệt trừ loại máy điều hòa không khí của nhóm 84.15
      841869 Loại khác:
             84186910 Thiết bị làm lạnh đồ uống
             84186930 Thiết bị làm lạnh nước uống
             84186941 Thiết bị làm lạnh nước có công suất trên 21,10 kW:Dùng cho máy điều hoà không khí
             84186949 Loại khác
             84186950 Thiết bị sản xuất đá vảy
             84186990 Loại khác
             84189100 Bộ phận:Có kiểu dáng nội thất được thiết kế để lắp đặt thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh
      841899 Loại khác:
             84189910 Thiết bị làm bay hơi và ngưng tụ
             84189940 Panô nhôm cánghép dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8418.10.10, 8418.21.00 hoặc 8418.29.00
             84189990 Loại khác