Phần mở đầu - 7324

Mã HS Việt Nam 7324 - Thiết bị vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7324của Việt Nam là Đối với Thiết bị vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7324 Thiết bị vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép.
      732410 Chậu rửa và bồn rửa, bằng thép không gỉ:
             73241010 Bồn rửa nhà bếp
             73241090 Loại khác
      732421 Bồn tắm:Bằng gang, đã hoặc chưa được tráng men:
             73242110 Bồn tắm hình dài
             73242190 Loại khác
             73242900 Loại khác
      732490 Loại khác, kể cả các bộ phận:
             73249010 Dùng cho bệ xí hoặc bệ tiểu giật nước (loại cố định)
             73249030 Bô, lọ đựng nước tiểu và bô đi tiểu loại có thể di chuyển được
             73249091 Loại khác:Bộ phận của bồn rửa nhà bếp và bồn tắm
             73249093 Bộ phận của bệ xí hoặc bệ tiểu giật nước (loại cố định)
             73249099 Loại khác