Phần mở đầu - 7207

Mã HS Việt Nam 7207 - Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.

tra cứu mã hs số 7207của Việt Nam là Đối với Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7207 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.
             72071100 Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày
      720712 Loại khác có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):
             72071210 Phôi dẹt (dạng phiến)
             72071290 Loại khác
             72071900 Loại khác
      720720 Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng:
             72072010 Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:Phôi dẹt (dạng phiến)
             72072021 Loại khác:Dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm
             72072029 Loại khác
             72072091 Loại khác:Phôi dẹt (dạng phiến)
             72072092 Loại khác:Sắt hoặc thép dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm
             72072099 Loại khác