mã hs - 07133910

Mã HS Việt Nam 07133910 | HTS Mã Phù hợp để gieo trồng

tra cứu mã hs số 07133910 của Việt Nam là Đối với Phù hợp để gieo trồng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0713 Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.
071339 Loại khác:
07133910 Phù hợp để gieo trồng