mã hs - 07135010

Mã HS Việt Nam 07135010 | HTS Mã Phù hợp để gieo trồng

tra cứu mã hs số 07135010 của Việt Nam là Đối với Phù hợp để gieo trồng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0713 Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.
071350 Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
07135010 Phù hợp để gieo trồng