mã hs - 90251100

Mã HS Việt Nam 90251100 | HTS Mã Nhiệt kế và hỏa kế, không kết hợp với các dụng cụ khác:Chứa chất lỏng, để đọc trực tiếp

tra cứu mã hs số 90251100 của Việt Nam là Đối với Nhiệt kế và hỏa kế, không kết hợp với các dụng cụ khác:Chứa chất lỏng, để đọc trực tiếp. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
9025 Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hoả kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng.
90251100 Nhiệt kế và hỏa kế, không kết hợp với các dụng cụ khác:Chứa chất lỏng, để đọc trực tiếp