Phần mở đầu - 0702

Mã HS Việt Nam 0702 - Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0702của Việt Nam là Đối với Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0702 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.
             07020000 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in