mã hs - 07020000

Mã HS Việt Nam 07020000 | HTS Mã Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 07020000 của Việt Nam là Đối với Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0702 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.
07020000 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh.