mã hs - 51033000

Mã HS Việt Nam 51033000 | HTS Mã Phế liệu từ lông động vật loại thô

tra cứu mã hs số 51033000 của Việt Nam là Đối với Phế liệu từ lông động vật loại thô. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5103 Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế.
51033000 Phế liệu từ lông động vật loại thô