Phần mở đầu - 9101

Mã HS Việt Nam 9101 - Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý.

tra cứu mã hs số 9101của Việt Nam là Đối với Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9101 Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác, kể cả đồng hồ bấm giờ, với vỏ làm bằng kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý.
             91011100 Đồng hồ đeo tay, hoạt động bằng điện, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học
             91011900 Loại khác
             91012100 Đồng hồ đeo tay khác, có hoặc không lắp kèm bộ phận bấm giờ:Có bộ phận lên giây tự động
             91012900 Loại khác
             91019100 Loại khác:Hoạt động bằng điện
             91019900 Loại khác