Chương - 13

Mã HS Việt Nam 13 - Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác

Tra cứu mã hs số 13 của Việt Nam là Đối với Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác ở Việt Nam.