mã hs - 06031200

Mã HS Việt Nam 06031200 | HTS Mã Hoa cẩm chướng

tra cứu mã hs số 06031200 của Việt Nam là Đối với Hoa cẩm chướng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0603 Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.
06031200 Hoa cẩm chướng