Phần mở đầu - 7108

Mã HS Việt Nam 7108 - Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột.

tra cứu mã hs số 7108của Việt Nam là Đối với Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7108 Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột.
             71081100 Không phải dạng tiền tệ:Dạng bột
             71081200 Dạng chưa gia công khác
             71081300 Dạng bán thành phẩm khác
             71082000 Dạng tiền tệ