Phần mở đầu - 0102

Mã HS Việt Nam 0102 - Động vật sống họ trâu bò.

tra cứu mã hs số 0102của Việt Nam là Đối với Động vật sống họ trâu bò.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Động vật sống họ trâu bò. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0102 Động vật sống họ trâu bò.
             01022100 Gia súc:Loại thuần chủng để nhân giống
      010229 Loại khác:
             01022910 Gia súc đực (kể cả bò đực)
             01022990 Loại khác
             01023100 Trâu:Loại thuần chủng để nhân giống
             01023900 Loại khác
      010290 Loại khác:
             01029010 Loại thuần chủng để nhân giống
             01029090 Loại khác