Phần mở đầu - 0202

Mã HS Việt Nam 0202 - Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.

tra cứu mã hs số 0202của Việt Nam là Đối với Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0202 Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.
             02021000 Thịt cả con và nửa con không đầu
             02022000 Thịt pha có xương khác
             02023000 Thịt lọc không xương