Phần mở đầu - 0203

Mã HS Việt Nam 0203 - Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

tra cứu mã hs số 0203của Việt Nam là Đối với Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0203 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
             02031100 Tươi hoặc ướp lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu
             02031200 Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương
             02031900 Loại khác
             02032100 Đông lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu
             02032200 Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương
             02032900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in