Phần mở đầu - 0704

Mã HS Việt Nam 0704 - Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0704của Việt Nam là Đối với Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0704 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.
      070410 Hoa lơ và hoa lơ xanh:
             07041010 Hoa lơ
             07041020 Hoa lơ xanh (headed broccoli)
             07042000 Cải Brucxen
      070490 Loại khác:
             07049011 Bắp cải:Bắp cải cuộn (cuộn tròn)
             07049019 Loại khác
             07049090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in