Phần mở đầu - 7411

Mã HS Việt Nam 7411 - Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.

tra cứu mã hs số 7411của Việt Nam là Đối với Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại ống và ống dẫn bằng đồng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7411 Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.
             74111000 Bằng đồng tinh luyện
             74112100 Bằng đồng hợp kim:Bằng hợp kim đồngkẽm (đồng thau)
             74112200 Bằng hợp kim đồngniken (đồng kền) hoặc hợp kim đồngnikenkẽm (bạcniken)
             74112900 Loại khác