Chương - 64

Mã HS Việt Nam 64 - Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên

Tra cứu mã hs số 64 của Việt Nam là Đối với Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên ở Việt Nam.