Phần mở đầu - 0810

Mã HS Việt Nam 0810 - Quả khác, tươi.

tra cứu mã hs số 0810của Việt Nam là Đối với Quả khác, tươi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả khác, tươi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0810 Quả khác, tươi.
             08101000 Quả dâu tây
             08102000 Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ
             08103000 Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ
             08104000 Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi Vaccinium
             08105000 Quả kiwi
             08106000 Quả sầu riêng
             08107000 Quả hồng vàng
      081090 Loại khác:
             08109010 Quả nhãn (bao gồm cả nhãn mata kucing)
             08109020 Quả vải
             08109030 Quả chôm chôm
             08109040 Quả boong boong; quả khế
             08109050 Quả mít (cempedak và nangka)
             08109060 Quả me
             08109091 Loại khác:Salacca (quả da rắn)
             08109092 Quả thanh long
             08109093 Quả hồng xiêm (quả ciku)
             08109099 Loại khác