Chương - 08

Mã HS Việt Nam 08 - Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa

Tra cứu mã hs số 08 của Việt Nam là Đối với Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa ở Việt Nam.

Chương - 08     Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa
phần mở đầu mô tả món hàng
0801 Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.
0804 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô.
0805 Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.
0806 Quả nho, tươi hoặc khô.
0807 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.
0808 Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.
0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.
0810 Quả khác, tươi.
0811 Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
0812 Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.
0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.
0814 Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác.