Phần mở đầu - 8414

Mã HS Việt Nam 8414 - Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.

tra cứu mã hs số 8414của Việt Nam là Đối với Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8414 Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.
             84141000 Bơm chân không
      841420 Bơm không khí điều khiển bằng tay hoặc chân:
             84142010 Bơm xe đạp
             84142090 Loại khác
      841430 Máy nén sử dụng trong thiết bị lạnh :
             84143020 Dùng cho máy điều hoà xe ô tô
             84143030 Loại khác, dạng kín dùng cho máy điều hoà không khí
             84143040 Loại khác, có công suất trên 21,10 kW, hoặc có dung tích công tác trên một chu kỳ từ 220 cc trở lên
             84143090 Loại khác
             84144000 Máy nén khí lắp trên khung có bánh xe di chuyển
      841451 Quạt:Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W:
             84145110 Quạt bàn và quạt dạng hộp
             84145191 Loại khác:Có lưới bảo vệ
             84145199 Loại khác
      841459 Loại khác:
             84145920 Công suất không quá 125 kW:Quạt gió phòng nổ, loại sử dụng trong hầm lò
             84145930 Máy thổi khí
             84145941 Loại khác:Có lưới bảo vệ
             84145949 Loại khác
             84145950 Loại khác:Máy thổi khí
             84145991 Loại khác:Có lưới bảo vệ
             84145999 Loại khác
      841460 Nắp chụp hút có kích thước chiều ngang tối đa không quá 120 cm:
             84146011 Đã lắp với bộ phận lọc:Tủ hút, lọc không khí sử dụng trong phòng thí nghiệm
             84146019 Loại khác
             84146091 Loại khác:Phù hợp dùng trong công nghiệp
             84146099 Loại khác
      841480 Loại khác:
             84148013 Nắp chụp hút có kích thước chiều ngang tối đa trên 120 cm:Đã lắp với bộ phận lọc:Tủ hút, lọc không khí sử dụng trong phòng thí nghiệm
             84148014 Loại khác
             84148015 Chưa lắp với bộ phận lọc, sử dụng trong công nghiệp
             84148019 Chưa lắp với bộ phận lọc, trừ loại sử dụng trong công nghiệp
             84148030 Thiết bị tạo gió có cơ cấu piston dịch chuyển tự do dùng cho tua bin khí
             84148041 Máy nén trừ loại thuộc phân nhóm 8414.30 và 8414.40:Modun nén khí sử dụng trong khoan dầu mỏ
             84148049 Loại khác
             84148050 Máy bơm không khí
             84148090 Loại khác
      841490 Bộ phận:
             84149013 Của bơm hoặc máy nén:Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8414.10
             84149014 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8414.20
             84149015 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8414.30
             84149016 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8414.40
             84149019 Loại khác
             84149021 Của quạt:Của loại quạt dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 85.09 hoặc 85.16
             84149029 Loại khác
             84149031 Của nắp chụp hút:Của các mặt hàng thuộc phân nhóm 8414.60
             84149032 Của các mặt hàng thuộc phân nhóm 8414.80