Phần mở đầu - 0511

Mã HS Việt Nam 0511 - Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.

tra cứu mã hs số 0511của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0511 Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.
             05111000 Tinh dịch họ trâu, bò
             05119100 Loại khác:Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3
      051199 Loại khác:
             05119910 Tinh dịch động vật nuôi
             05119920 Trứng tằm
             05119930 Bọt biển thiên nhiên
             05119990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in