Phần mở đầu - 0712

Mã HS Việt Nam 0712 - Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.

tra cứu mã hs số 0712của Việt Nam là Đối với Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.
             07122000 Hành tây
             07123100 Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella spp.) và nấm cục (nấm củ):Nấm thuộc chi Agaricus
             07123200 Mộc nhĩ (Auricularia spp.)
             07123300 Nấm nhầy (Tremella spp.)
      071239 Loại khác:
             07123910 Nấm cục (nấm củ)
             07123920 Nấm hương (donggu)
             07123990 Loại khác
      071290 Rau khác; hỗn hợp các loại rau:
             07129010 Tỏi
             07129090 Loại khác