Chương - 02

Mã HS Việt Nam 02 - Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ

Tra cứu mã hs số 02 của Việt Nam là Đối với Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ ở Việt Nam.