Chương - 22

Mã HS Việt Nam 22 - Đồ uống, rượu và giấm

Tra cứu mã hs số 22 của Việt Nam là Đối với Đồ uống, rượu và giấm. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồ uống, rượu và giấm ở Việt Nam.

Chương - 22     Đồ uống, rượu và giấm
phần mở đầu mô tả món hàng
2201 Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu; nước đá và tuyết.
2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09.
2203 Bia sản xuất từ malt.
2204 Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09.
2205 Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm.
2206 Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác.
2207 Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn êtilích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.
2208 Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.
2209 Giấm và chất thay thế giấm làm từ axít axetíc.