Phần mở đầu - 0902

Mã HS Việt Nam 0902 - Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.

tra cứu mã hs số 0902của Việt Nam là Đối với Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.
      090210 Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng gói không quá 3 kg:
             09021010 Lá chè
             09021090 Loại khác
      090220 Chè xanh khác (chưa ủ men):
             09022010 Lá chè
             09022090 Loại khác
      090230 Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng gói không quá 3kg:
             09023010 Lá chè
             09023090 Loại khác
      090240 Chè đen khác (đã ủ men) và chè đen khác đã ủ men một phần:
             09024010 Lá chè
             09024090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in