Phần mở đầu - 0802

Mã HS Việt Nam 0802 - Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

tra cứu mã hs số 0802của Việt Nam là Đối với Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
             08021100 Quả hạnh nhân:Chưa bóc vỏ
             08021200 Đã bóc vỏ
             08022100   Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):Chưa bóc vỏ
             08022200 Đã bóc vỏ
             08023100 Quả óc chó:Chưa bóc vỏ
             08023200 Đã bóc vỏ
             08024100 Hạt dẻ (Castanea spp.):Chưa bóc vỏ
             08024200 Đã bóc vỏ
             08025100 Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):Chưa bóc vỏ
             08025200 Đã bóc vỏ
             08026100 Hạt macadamia (Macadamia nuts):Chưa bóc vỏ
             08026200 Đã bóc vỏ
             08027000 Hạt cây côla (cola spp.)
             08028000 Quả cau
             08029000 Loại khác