Phần mở đầu - 0709

Mã HS Việt Nam 0709 - Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0709của Việt Nam là Đối với Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.
             07092000 Măng tây
             07093000 Cà tím
             07094000 Cần tây trừ loại cần củ
             07095100 Nấm và nấm cục (nấm củ):Nấm thuộc chi Agaricus
      070959 Loại khác:
             07095910 Nấm cục
             07095990 Loại khác
      070960 Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:
             07096010 Ớt quả (quả thuộc chi Capsicum)
             07096090 Loại khác
             07097000 Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)
             07099100 Loại khác:Hoa atisô
             07099200 Ô liu
             07099300 Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.)
             07099900 Loại khác