Chương - 74

Mã HS Việt Nam 74 - Đồng và các sản phẩm bằng đồng

Tra cứu mã hs số 74 của Việt Nam là Đối với Đồng và các sản phẩm bằng đồng. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồng và các sản phẩm bằng đồng ở Việt Nam.

Chương - 74     Đồng và các sản phẩm bằng đồng
phần mở đầu mô tả món hàng
7401 Sten đồng; đồng xi măng hoá (đồng kết tủa).
7402 Đồng chưa tinh luyện; cực dương đồng dùng cho điện phân tinh luyện.
7403 Đồng tinh luyện và hợp kim đồng chưa gia công.
7404 Đồng phế liệu và mảnh vụn.
7405 Hợp kim đồng chủ.
7406 Bột và vảy đồng.
7407 Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình.
7408 Dây đồng.
7409 Đồng ở dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,15 mm.
7410 Đồng lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), với chiều dày (không kể phần bồi) không quá 0,15 mm.
7411 Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.
7412 Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông).
7413 Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện.
7415 Đinh, đinh bấm, đinh ấn (đinh rệp), ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.05) và các sản phẩm tương tự, bằng đồng hoặc bằng sắt, thép có đầu bịt đồng; đinh vít, bu lông, đinh ốc, đinh tán, chốt máy, ghim khoá, vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo) và các sản phẩm tương tự, bằng đồng.
7418 Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng đồng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng đồng; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng đồng.
7419 Các sản phẩm khác bằng đồng.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in